Ende des Winter-Semesters 2017/2018

Das Wintersemester begann am 1. Oktober 2017

Stand: 02.11.2017 - 09:06

Beginn der Veranstaltung:
Samstag, den 31. März 2018
Ende der Veranstaltung:
Samstag, den 31. März 2018